096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE- X - MEN

Tên công trình: KARAOKE- X - MEN

Chủ đầu tư: Anh Cường

Địa chỉ công trình: TT Ninh Giang - Hải Dương

Quy mô : 3 Phòng

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

 

Phòng số 1

 

karaoke x-men 1 karaoke x-men 2

karaoke x-men 3

 

karaoke x-men 4 karaoke x-men 5

 

Phòng số 2

 

karaoke x-men 6 karaoke x-men 7

karaoke x-men 8

 

Phòng số 3

 

karaoke x-men 9 karaoke x-men 10

karaoke x-men 11