096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE- TRÚC SƠN

Tên công trình: KARAOKE- TRÚC SƠN

Chủ đầu tư: Anh Dũng - Chị Thúy

Địa chỉ công trình: Số 13T8B - P.Đức Xuân - TX Bắc Kạn - T.Bắc Kạn

Quy mô : 05 Phòng Kaeaoke 01 Sảnh lễ tân

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

 

 

Sảnh lễ tân

 

sảnh lễ tân

 

sảnh lễ tân

 

Phòng H1

 

thiết kế karaoke ph11 thiết kế karaoke ph12

thiết kế karaoke ph13

 

Phòng H2

 

thiết kế karaoke ph21 thiết kế karaoke ph22

thiết kế karaoke ph23

 

Phòng H3

 

thiết kế karaoke ph31 thiết kế karaoke ph32

thiết kế karaoke ph33

 

Phòng H4

 

thiết kế karaoke ph41 thiết kế karaoke ph42

thiết kế karaoke ph43

 

Phòng H5

 

thiết kế karaoke ph51 thiết kế karaoke ph52