096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE TIẾN LOAN

Tên công trình: KARAOKE TIẾN LOAN

Chủ đầu tư: Anh Tiến - Chị Loan

Địa chỉ công trình: Lương Ngọc Quyến - TP.Thái Nguyên.

Quy mô : 06 Phòng karaoke

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

PHÒNG VIP 01

KARAOKE TIẾN LOAN  KARAOKE TIẾN LOAN

PHÒNG 02

KARAOKE TIẾN LOAN  KARAOKE TIẾN LOAN

PHÒNG 03

KARAOKE TIẾN LOAN  KARAOKE TIẾN LOAN

PHÒNG 04

KARAOKE TIẾN LOAN  KARAOKE TIẾN LOAN