096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE Q7

Tên công trình: KARAOKE Q7

Chủ đầu tư: Anh Quang

Địa chỉ công trình: Đường ( Mới) Nguyễn Tất Thành TP Việt Trì T. Phú Thọ

Quy mô : 06 Phòng Karaoke

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

 

 

Bar mini

 

bar mini bar mini

bar mini

 

 

Phòng 01 VERTU

 

 

bar mini bar mini

bar mini

 

Phòng 02 Cao Bồi

 

cao bồi cao bồi

cao bồi

 

Phòng 03 Lambroghini

 

lambroghini lambroghini

lambroghini

 

Phòng 04 Louis Vutton

 

louis vutton louis vutton

louis vutton

 

Phòng 05 Ferrari

 

Ferrari ferrari

ferrari

 

Phòng 06 Hoàng Gia

 

hoàng gia hoàng gia