096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE NHƯ KHOA VIP

Tên công trình: KARAOKE NHƯ KHOA VIP

Chủ đầu tư: Anh An - Chị Huyền

Địa chỉ công trình: Lương Ngọc Quyến - TP.Thái Nguyên.

Quy mô : 07 Phòng Karaoke

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

MiniBar VIP

 

thi công karaoke

 

thiết kế karaoke thiết kế karaoke

 

Phòng 301

 

thiết kế karaokethiết kế karaoke

 

Phòng 401

 

thiết kế karaokethiết kế karaoke

 

Phòng 501

 

thiết kế karaokethiết kế karaoke

 

Phòng 302

 

thiết kế karaoke thiết kế karaoke

 

Phòng 402

 

thiết kế karaokethiết kế karaoke

 

Phòng 502

 

thiết kế karaokethiết kế karaoke