096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE - TT giải trí QUẢNG LỢI

Tên công trình: KARAOKE - TT giải trí QUẢNG LỢI

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP LÂM SẢN TUYÊN QUANG

Địa chỉ công trình: Số 87 Đường Chiến thắng sông lô - T2 - P. Tân quang - TP Tuyên Quang.

Quy mô : 09 Phòng Karaoke

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế 3D&2D

 

 

Phòng karaoke 01 VIP

 

phòng karaoke vip 01 phòng karaoke vip 01

 

Phòng karaoke 02 VIP

 

phòng karaoke vip 02 phòng karaoke vip 02

 

Phòng karaoke 03 VIP

 

phòng karaoke vip 03 phòng karaoke vip 03

 

Phòng karaoke 04 VIP

 

phòng karaoke vip 04 phòng karaoke vip 04

 

Phòng karaoke 05 VIP

 

karaoke quảng lợi 1 karaoke quảng lợi 2

 

Phòng karaoke 06 VIP

 

karaoke quảng lợi 3 karaoke quảng lợi 4

 

Phòng karaoke 07 VIP

 

thi công karaoke 01 thi công karaoke 02

 

Phòng karaoke VIP 08

 

thi công karaoke 03 thi công karaoke 04

 

Phòng karaoke 09 VIP

 

thi công karaoke 05 thi công karaoke 06