096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE - EUREKA

Tên công trình: KARAOKE - EUREKA

Chủ đầu tư: Công ty CP quản lý và khai thác du lịch 126

Địa chỉ công trình: KĐT Nghỉ dưỡng biển EUREKA

Quy mô : 5 Phòng

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

 

 

Phòng số 1

 

karaoke eureka 1 karaoke eureka 2

karaoke eureka 3

 

karaoke eureka 4 karaoke eureka 5

 

Phòng số 2

 

karaoke eureka 6 karaoke eureka 7

karaoke eureka 8

 

Phòng số 3

 

karaoke eureka 9 karaoke eureka 10

karaoke eureka 11

 

Phòng số 4

 

karaoke eureka 12 karaoke eureka 13

karaoke eureka 14

 

Phòng số 5

 

karaoke eureka 15 karaoke eureka 16

karaoke eureka 17