096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE - CHỢT NHỚ 2

Tên công trình: KARAOKE - CHỢT NHỚ 2

Chủ đầu tư: Chị Ánh

Địa chỉ công trình: 81 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Quy mô : 6 Phòng

Dịch vụ: Karaoke

 

Phòng số 1

 

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 1 công trình karaoke chợt nhớ ảnh 2

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 3

 

Phòng số 2

 

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 4 công trình karaoke chợt nhớ ảnh 5

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 6

 

Phòng số 3

 

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 7 công trình karaoke chợt nhớ ảnh 8

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 9

 

Phòng số 4 

 

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 10 công trình karaoke chợt nhớ ảnh 11

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 12

 

Phòng số 5

 

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 13 công trình karaoke chợt nhớ ảnh 14

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 15

 

Phòng số 6

 

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 16 công trình karaoke chợt nhớ ảnh 17

công trình karaoke chợt nhớ ảnh 18