096 2226999 - 096 9997666

Trang chủ>>

Công tình đã thực hiện

KARAOKE - CHỢT NHỚ 1

Tên công trình: KARAOKE - CHỢT NHỚ 1

Chủ đầu tư: Anh Lộc

Địa chỉ công trình: 140 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Quy mô : 8 Phòng

Dịch vụ: Tư Vấn - Thiết kế - Thi Công

 

Phòng số 1 

 

karaoke chợt nhớ 1 karaoke chợt nhớ 2

karaoke chợt nhớ 3

 

karaoke chợt nhớ 4 karaoke chợt nhớ 5

karaoke chợt nhớ 6

 

Phòng số 2

 

karaoke chợt nhớ 7 karaoke chợt nhớ 8

karaoke chợt nhớ 9

 

Phòng số 3

 

karaoke chợt nhớ 10 karaoke chợt nhớ 11

karaoke chợt nhớ 12

karaoke chợt nhớ 13

 

Phòng số 4

 

karaoke chợt nhớ 14 karaoke chợt nhớ 15

karaoke chợt nhớ 16

 

Phòng số 5

 

karaoke chợt nhớ 17 karaoke chợt nhớ 18

karaoke chợt nhớ 19

 

Phòng số 6

 

karaoke chợt nhớ 20 karaoke chợt nhớ 21

karaoke chợt nhớ 22

 

Phòng số 7

 

karaoke chợt nhớ 24 karaoke chợt nhớ 25

 

Phòng số 8

 

karaoke chợt nhớ 26 karaoke chợt nhớ 26

karaoke chợt nhớ 27